Kontakt

Marja Bothnia Berries Oy Ltd är beläget i Kvarkens världsarvsområde.

Kontaktuppgifter

Marja Bothnia Berries Oy Ltd

(e-post: förnamn.efternamn@marjabothniaberries.fi)

Verkställande Direktör: Tommy Gustafsson
Exportchef: Matias Kantola
Ekonomiförvaltning: Jessica Gustafsson

Faktureringsuppgifter

Marja Bothnia Berries Oy Ltd

Faktureringsadress:
Företagarvägen 5
65610 KORSHOLM
Finland

e-faktureringsadress:
Förmedlare: Maventa
EDI-signum: 003720855209
Förmedlarens förteckning: 003721291126

Y-tunnus: 2085520-9