Tyrniä esiintyy luonnonvaraisena Poh-
janlahden rannikkoalueella ja Ahvenan-
maalla. Parhaiten tyrni kasvaa kivisillä
hiekka- tai sorarannoilla. Tyrni vaatii
kasvaakseen runsaasti auringonvaloa.
Luonnonvaraisen tyrnin marjojen ke-
ruun voi aloittaa lokakuussa, jolloin ne
ovat kypsiä ja irtoavat helposti kannas-
taan. Marjat kerätään mieluiten ensim-
mäisten pakkasten jälkeen. Tyrnipen-
saat ovat piikkisiä ja tiheitä, joten marjo-
jen keruu on hankalaa. Marjoja poimi-
taan käsin tai oksia kopautetaan kepillä,
jolloin marjat putoavat alustalle, jolta ne
kerätän. Tyrni on luonnonvaraisista
marjoista ravintorikkain. Se sisältää run-
saasti C- ja E-vitamiineja, ravintokuitua
sekä elimistölle hyödyllisiä rasvahap-
poja. Vajaasta desilitrasta marjoja saa
saman verran C-vitamiinia kuin yhdestä
keskikokoisesta appelsiinista.

Karpalo kasvaa koko Suomessa lukuun-
ottamatta pohjoisinta Lappia. Se kas-
vaa niukkaravinteisilla, valoisilla nevoilla
ja rämeillä. Karpalon kasvupaikat ovat
vähentyneet viime vuosina soiden kui-
vaamisen ja turpeennoston vuoksi.
Karpalo tuottaa suuria satoja erityisesti
lampien ja järvien rantanevoilla sekä
märillä avosoilla. Karpaloa voi poimia
syyskuun loppupuolelta lumen tuloon
saakka ja lumen alta kevällä. Karpaloa
kannattaa poimia myös syksyn ensim-
mäisten pakkasten jälkeen sekä ke-
väällä, jolloin marjan sokeripitoisuus
suurentunut ja happamuus on vähen-
tynyt.
Karpalo on useimpien luonnonmarjojen
tapaan hyvä C-vitamiinin lähde.
Kovakuorinen karpalo on myös hyvä
kuidun lähde.