Havtorn förekommer i vilt tillstånd i
Bottniska vikens kustområden och på
Åland. Bäst trivs havtorn på steniga sand-
och grusstränder. Havtorn kräver rikligt
med solljus för att växa. Vilda havtorn
kan plockas från oktober då de är
fullmogna och lätt lossnar frå'3fn
stjälkarna. Helst bör bären plockas efter
den första kölden. Havtornsbuskar är
taggiga och täta och bären är därför
besvärliga att plocka. Bästa sättet är att
plocka för hand eller genom att slå på
grenarna med en käpp så att bären faller
ner på ett underlag där de är lätta att
plocka. Havtorn är det näringsrikaste av
alla vilda bär i Finland. Bäret innehåller
rikligt med C- och E-vitamin, kostfiber
samt essentiella fettsyror. En knapp
deciliter bär ger lika mycket C-vitamin
som en medelstor apelsin.

Tranbär förekommer överallt i Finland,
utom i de nordligaste delarna av Lapp-
land. Bäret växer på näringsfattiga, ljusa
mossar och sumpmarker. Växtplatserna
för tranbäret har under de senaste åren
inskränkts på grund av uttorkningen av
myrar och torvtäkt. Tranbär ger stora
skördar särskilt vid strandmyrar nära träsk
och sjöar samt i blöta öppna myrar.
Tranbär kan plockas från slutet av
september tills snön kommer och på
våren efter snösmältningen, gärna också
efter de första köldknäpparna på hösten
och på våren då bärets sockerhalt har
ökat och syrligheten minskat. Tranbär är
liksom de flesta andra naturbär en rik C-
vitaminkälla. Tack vare sitt hårda skal är
bäret också en bra fiberkälla.