Puolukka kasvaa koko Suomessa ylei-
senä metsäkasvina pohjoisella havu-
metsävyöhykkeellä. Kasvi kestää jopa
- 40°C:n lämpötilan, mutta ei yleensä
kasva alueilla, joilla kesät ovat kuumia.
Puolukka pärjää hyvin vähäravintei-
sessakin maassa. Se viihtyy kosteilla,
happamilla ja hieman varjoisilla pai-
koilla. Tummanpunaiset marjat kasva-
vat ryppäinä matalissa varvuissa lähellä
maanpintaa. Puolukat kypsyvät myö-
hään elokuussa ja satoa saadaan aina
syyskuun loppuun asti. Puolukat voi-
daan säilöä omassa mehussaan, koska
marjat sisältävät runsaasti säilymiseen
tarvittavia happoja ja sokereita.Puo-
lukka sisältää runsaasti A- ja C-vita-
miineja, flavonoideja, lignaaneja se-
kä magnesiumia.

Lakka kasvaa koko Suomessa. Lakka
on luonnontilaisten soiden kasvi, mutta
sitä esiintyy myös uusien metsäojien
ja soita halkovien metsäteiden reunoil-
la. Pohjois-Suomen ojittamattomat
suoalueet tuottavat suurimman sadon.
Lakan poiminta alkaa Etelä-Suomessa
heinäkuun puolivälissä, Pohjois-Suo-
messa elokuun alussa. Lakka on hyvä
C-vitamiinin lähde. Reilu desilitra kullan-
keltaisia marjoja kattaa päivittäisen C-
vitamiinintarpeen. Lakka sisältää myös
E-vitamiinia runsaammin kuin monet
hedelmät ja viljatuotteet. Erityisesti
lakan siemenöljy on E-vitamiinipitoista.
Kuitua lakka sisältää eniten luonnon-
marjoista. Lakka sisältää myös polyfe-
noliyhdisteitä.