Lingon är en allmän skogsväxt i den
nordiska barrskogszonen och före-
kommer i alla delar av Finland. Växten
tål en temperatur på ner till - 40°C, men
växer i allmänhet inte i områden där
somrarna är heta. Lingon klarar sig bra
även i näringsfattiga marker. De trivs i
halvskugga i fuktig, sur jord. Bären är
mörkröda och växer i klasar på ris nära
marken. Lingonen mognar sent i
augusti och kan plockas ända till slutet
av september. Lingon kan förvaras i sin
egen saft, eftersom bären innehåller
riktligt med syror och socker. Lingon
innehåller rikligt med vitamin A och C,
flavonoider, lignaner samt magnesium.

Hjortron växer i alla delar av Finland.
Växten trivs bäst på myrar i naturtill-
stånd, men förekommer också längs nya
skogsdiken och skogsvägar som är
dragna genom myrar. Den största
skörden fås i norra Finland på odikade
myrområden. Plockningen av hjortron
inleds i södra Finland i mitten av juli och
i norra Finland i början av augusti.
Hjortron är en viktig C-vitaminkälla.
En dryg deciliter av de gyllengula bären
täcker det dagliga C-vitaminbehovet.
Hjortron innehåller också större
mängder E-vitamin än många frukter
och spannmålsprodukter. Särskilt rik på
E-vitamin är hjortronets fröolja. Inget
annat naturbär innehåller lika mycket
kostfiber som hjortron. Hjortron inne-
håller även polyfenolföreningar