Vilda blåbär växer i unga skogsmarker,
på stränder, tallmyrar och fjäll. Blåbär-
ets ris är ljusgrönt och bären mörkblå.
Blåbär kan plockas från slutet av juli
ända till böfrjan av september. Bäret
innehåller riktligt med flavonoider, ka-
roten, B6- och C-vitamin samt magne-
sium. På grund av de höga halterna av
fenolföreningar är blåbäret starkt
antioxidantiskt.
Halten av antocyanid är fem gånger så
hög i vilda blåbär som i odlade blåbär.

Kråkbär är ett ljusgrönt ris med svarta
bär (kråkbär). Växten förekommer på
backiga momarker, på myrar och till och
med i Lapplands karga sump-
marksskogar och slättmarker. Bären är
glansiga, mörkblå eller svarta och de
innehåller mellan sex och nio röd-bruna
frön. Vilda kråkbär växer överallt i
Finland. I norra Finland förekommer en
underart till kråkbäret, nordkråkbäret
(E. hermaphroditum), som har större bär.
Nordkråkbäret ger större skördar.
Skördetiden för kråkbär börjar i juli och
varar ända tills första snön. Vilda kråk-
bär innehåller riktligt med vitaminer,
fibrer och även flavonoider och anto-
cyanider i stora mängder.