Pohjoisen pitkä valoisa kesä kypsyttää metsiin ja soille maukkaan marja-
sadon, jota jokaisen on mahdollista hyödyntää. Huononpanakin sato-
vuonna luonnonmarjoja kypsyy n. 100 kg eli n. 200 litraa jokaista suoma-
laista kohti. Suomessa kasvaa noin 50 erilaista luonnonvaraista marjaa.
Ravintokäyttöön ja kerättäväksi soveltuvia on kaiken kaikkiaan parikym-
mentä. Tunnetuimmat ja kaupallisesti arvokkaimmat marjat ovat puolukka,
mustikka, lakka, karpalo, tyrni ja variksenmarja.

FI-EKO-201