Tack vare vår nordiska långa och ljusa sommar är bärskörden i skogar och
på myrar både riklig och av hög kvalitet. Bären kan plockas och tillvaratas
av alla. Även under dåliga år uppgår skörden till ca 100 kg, dvs. 200 liter,
per invånare. Det växer ungefär 50 olika vilda bärarter i Finland och ett
tjugotal passar som föda och till plockning. De mest kända och
kommersiellt mest värdefulla bären är lingon, blåbär, hjortron, tranbär,
havtorn och kråkbär.

FI-EKO-201