Marja Bothnia Berries Oy Ltd on yritys
joka sijaitsee maailmanperintöalueella
Merenkurkussa. Yritys organisoi marjo-
jen keräämisen, jäädyttämisen, puhdis-
tuksen ja asiakkaille toimittamisen ym-
päri maailmaa. Yritys huolehtii poimi-
joiden opastuksesta niin että marjat
saadaan talteen juuri oikeaan aikaan
vitamiinien ja ravintoaineiden säilyvyy-
den kannalta. Marjat kerätään Suomen
puhtaista metsistä ja toimitetaan omilla
kuljetuksilla nopeasti jäädytettäväksi
mikä takaa omalta osaltaan vitamiinien
ja ravintoaineiden säilymisen marjoissa.