Marja Bothnia Berries Oy Ltd är beläget i
Kvarkens världsarvsområde. Företaget
organiserar insamling, infrysning och
rengöring av bär samt leverans av bär till
kunder runtom i världen. Företaget ger
handledning och information till
bärplockarna för att därigenom säkerställa
att bären tillvaratas exakt vid rätt tid med
tanke på hållbarheten hos vitaminerna
och näringsämnena. Bären plockas i
Finlands rena skogar och transporteras
snabbt med egna transportmedel till
företagets anläggning för infrysning.
Snabb infrysningen ger ytterligare garanti
för att vitaminerna och näringsämnena
i bären bevaras.