Naturen sover och samlar kraft på vintern.
Många fleråriga växter, bl.a. träd, börjar
redan under sommaren lagra näring i
rötter, stammar, knoppar och andra
övervintrande delar. Under hösten härdas
de mer och mer.
Exempelvis blåbärsriset tål -30°C i
januari, men endast -15°C i oktober.
En stor del av vätskan i cellerna sipprar på
hösten ut i mellanrummen mellan
cellerna. Den kvarvarande cellsaften blir
mera sockerhaltig, den koncentreras och
tål lägre temperaturer. På det här sättet
sänker växterna sin fryspunkt inne i
cellerna.

På våren börjar naturen vakna. Den mest
kritiska perioden med tanke på skörden
av naturbär är vårfrosten ifall knoppning
och blomning har kommit i gång.
Förfrysning kan resultera i minskade
skördar och tidigt blommande arter kan i
vissa fall förstöras. Risken att blommorna
fryser är större för bär som växer på jämn
mark än för bär som växer vid vattendrag
och på slänter.
År 2008 var till exempel är mycket dåligt
blåbärsår, eftersom blommorna på grund
av nattfrost frös nästan i hela landet.